אייקון
הורדה
מילות מפתח:   אמירת אמת     בין אדם לחברו     בל תשחית     ברכה אחרונה     ברכת המוציא     גניבה     גניבת דעת     הכנסת אורחים     הלוואה     חמשת מיני דגן     נטילת ידיים לסעודה     פירות     צדקה     שהכל