חוברת פניני הלכה

doc

א - יסודות הלכות תפילה

גודל: 94.50 KB
הורדות 46
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

ב - מצוות תפילה לנשים

גודל: 96.00 KB
הורדות 15
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

ג - טעמי מצוות הנשים

גודל: 99.50 KB
הורדות 1
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

ה - נטילת ידיים שחרית

גודל: 90.00 KB
הורדות 7
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

ו - ברכות השחר

גודל: 70.50 KB
הורדות 2
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

ז - ברכות התורה

גודל: 78.00 KB
הורדות 5
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

ח - תפילת שחרית והדינים שלפניה

גודל: 93.50 KB
הורדות 0
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

טו - קרבנות ופסוקי דזמרה

גודל: 75.00 KB
הורדות 1
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

טז - קריאת שמע וברכותיה

גודל: 134.50 KB
הורדות 3
תאריך העלאה: 22-08-2019
doc

יב - תפילת עמידה

גודל: 134.00 KB
הורדות 4
תאריך העלאה: 22-08-2019
1 2