בית הלכות זמנים פרקים יא - יג - הלכות חנוכה
מדריך למורה לכרך שבת

קובץ שאלות על המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת להורדה (מדובר בקובץ גדול, כ-135 עמודים)

המשך קריאה...
 
יצאה לאור המהדורה החדשה של כרך שבת

בשעה טובה ומוצלחת יצאה לאור המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת.

שני הכרכים מקיפים את כל הנושאים בהלכות שבת.

הכרכים זמינים לציבור בחנות מכון הספרים הר ברכה ובחנויות הספרים המובחרות.

לחנות הספרים של מכון הר ברכה.

לצפייה בתוכן מפורט של הספר החדש

 
הבהרה לגבי מהדורת שבת החדשה

עזרי הלמידה המופיעים באתר מתייחסים למהדורת שבת הראשונה.

בנוסף קיים מאגר שאלות מעודכנות על מהדורת שבת החדשה, למעלה מ3,500 שאלות על שני הכרכים החדשים.

כל המעוניין לקבל את קובץ השאלות החדש בדואר האלקטרוני מתבקש לפנות למכון הר ברכה.

 
תיאום פגישה

עדיין אינכם לומדים פניני הלכה בבית הספר? מעוניינים שנציג שלנו יגיע אליכם ויציג לכם את ספרי פניני הלכה?

צרו קשר עם מכון הר ברכה.

 
2 יחידות חדשות

חדש - ללומדים בתכנית חורב

אושרו (למוסד זה בלבד) שתי יחידות בגרות חדשות המבוססות על פניני הלכה 1. העם והארץ + פסח 2. זמנים לפרטים נוספים צרו קשר: morim@yhb.org.il

 
פרקים יא - יג - הלכות חנוכה PDF הדפסה דואר אלקטרוני
נכתב ע"י ּ   
שני, 04 ינואר 2010 13:30

להורדה בקובץ וורד

פניני הלכה זמנים

פרקים יא - יג - הלכות חנוכה

1. על אלו מארעות אנו שמחים ומודים לה' בחנוכה? איזה דבר הינו חשוב ויסודי יותר?

2. בעקבות השמחה שיש בימי חנוכה אלו דברים אסור לעשות בהם?

3. מתי מזכירים 'על הניסים'? שכח, מתי חוזר ומתי לא? כשלא חוזר מה יעשה?

4. איזה הלל אומרים בחנוכה ולעומת חגים אחרים? מה זה מלמדנו?

5. מה חל בכה בכסליו עוד קודם לחנוכה, מה והיכן מזכירים זאת?

6. מי נמנע ממלאכה למשך חיוב הדלקת הנרות מדוע?

7. מדוע תקנו חכמים להדליק נרות בימי חנוכה?

8. האם נשים חייבות בהדלקה? והרי זו מצוות עשה שהזמן גרמא?

9. כמה נרות חייבים להדליק כולם? כיצד מנהג המהדרין מן המהדרין לאשכנזים ולספרדים? על מה צריכים להקפיד האשכנזים בהדלקתם?

10. מה הוא סדר ההדלקה , הברכות בנר ראשון ובשאר הימים של חנוכה? מתי אומר נוסח על הניסים?

11. אלו שמנים ופתילות כשרים להדלקת נר חנוכה, כיצד מהדרים? אפשרי לצאת ידי חובה בנורה חשמלית? מדוע? מתי בכל זאת כן?

12. כמה חיוב משך זמן ההדלקה ומנין ומדוע דווקא כך?מה יעשה מי שיש לו שמן פחות מהשיעור החייב?

13. הדליק נרות במקום שיכלו לדלוק או במקום שלא יוכלו לדלוק חצי שעה וכבו מה יעשה בכל מצב האם יברך?

14. היה לו נר דלוק מלפני זמן ההדלקה, האם יכול להניחו במקום ההדלקה ולצאת ידי חובה? איך נקרא מצב זה על פי חז"ל?פירושו?

15. מדוע אסור להשתמש בנרות חנוכה? האם מותר להדליק את השמש שכבה בנר חנוכה?

16. סדר ההדלקה המובחר היכן יניח את הנר החדש? מהיכן באיזה נר מתחיל בכל יום לאן פונה והיכן יעמוד?

17. כיצד יש לנהוג 1/2 שעה קודם ההדלקה? מה יעשה מי שלומד שיעור תורה קבוע או שבאמצע עבודתו?

18. מתי מדליקים בביהכנ"ס בחול ובע"ש היכן מקומה שם?

19. היכן מקום הנחת הנרות לכתחילה במיקום החנוכיה ובגובה? לאיזה הידורים אומרים חזל היא זוכה?

20. כיום שבפתח הבית יש רוח והנרות עלולים לכבות כיצד אפשר בכל זאת להדליק שם?

21. היכן ידליק אדם שגר בבית פרטי שפתח ביתו לא נראה לרבים?

22. עד איזה גובה אפשר להדליק נר חנוכה? האם יש מצב שבו מדליקים מעל גובה זה? מה התנאי לו?

23. מתי זמן הדלקת הנרות? תחילת שקיעה וסוף שקיעה, מהו המנהג הרווח?

24. מה סדר ההדלקה ותפילות ערבית ביום חול ובערב שבת?

25. כיצד סדר הדלקת נרות שבת וחנוכה בערב שבת? מדוע? כיצד מוציאים שבת מבחינת הדלקה והבדלה? (2 מנהגים וטעמיהם)

26. מה דין אדם שלא הדליק אלא בשעה מאוחרת שכבר לא יהיה מי שיראה את נרותיו?

27. כיצד ידליק מי שמוכרח לצאת מביתו לפני השקיעה (אחר פלג המנחה) וחוזר מאוחר מאוד?

28. עד מתי יכול אדם להקדים להדליק בברכה אם מוכרח לצאת מביתו?

29. כיצד תנהג משפחה שבזמן ההדלקה מבקרת בבית משפחה אחרת?

30. כיצד תנהג משפחה המתארחת בשבת וכיצד ידליקו במוצאי שבת?

31. אדם שנשוי אך אינו בביתו –מי יכול להוציאו ידי חובה? ומה יעשה?

32. כיצד נוהגים אורחים המקבלים דירה לצורכם בשבת?

עדכון אחרון ב-שלישי, 05 ינואר 2010 23:59