בית תפילת נשים פרק א - יסודות הלכות תפילה
מדריך למורה לכרך שבת

קובץ שאלות על המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת להורדה (מדובר בקובץ גדול, כ-135 עמודים)

המשך קריאה...
 
יצאה לאור המהדורה החדשה של כרך שבת

בשעה טובה ומוצלחת יצאה לאור המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת.

שני הכרכים מקיפים את כל הנושאים בהלכות שבת.

הכרכים זמינים לציבור בחנות מכון הספרים הר ברכה ובחנויות הספרים המובחרות.

לחנות הספרים של מכון הר ברכה.

לצפייה בתוכן מפורט של הספר החדש

 
הבהרה לגבי מהדורת שבת החדשה

עזרי הלמידה המופיעים באתר מתייחסים למהדורת שבת הראשונה.

בנוסף קיים מאגר שאלות מעודכנות על מהדורת שבת החדשה, למעלה מ3,500 שאלות על שני הכרכים החדשים.

כל המעוניין לקבל את קובץ השאלות החדש בדואר האלקטרוני מתבקש לפנות למכון הר ברכה.

 
תיאום פגישה

עדיין אינכם לומדים פניני הלכה בבית הספר? מעוניינים שנציג שלנו יגיע אליכם ויציג לכם את ספרי פניני הלכה?

צרו קשר עם מכון הר ברכה.

 
2 יחידות חדשות

חדש - ללומדים בתכנית חורב

אושרו (למוסד זה בלבד) שתי יחידות בגרות חדשות המבוססות על פניני הלכה 1. העם והארץ + פסח 2. זמנים לפרטים נוספים צרו קשר: morim@yhb.org.il

 
פרק א - יסודות הלכות תפילה PDF הדפסה דואר אלקטרוני
נכתב ע"י ּ   
שני, 04 ינואר 2010 13:30

להורדה בקובץ וורד

פניני הלכה תפילת נשים

פרק א - יסודות הלכות תפילה

א- התפילה

מתי הכי קל להרגיש צורך להתפלל?

מה צריכה להיות ההבנה העמוקה יותר?

הסבירי את המשפט האחרון: "בעצם ההתקשרות של האדם אל הקב"ה..."

ב- תפילותיהם של האבות והנביאים

מה המיוחד בתפילת חנה?

מדוע היתה צריכה חנה להרבות בתפילה כדי לזכות בבן?

ג – פעולתה של התפילה

מהם שתי סוגי התפילות?

מה ניתן לומר למי שהתפלל ותפילתו לא נענתה?

ד – מצוות התפילה מהתורה או מדברי חכמים

יש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן לגבי חובת התפילה:

הרמב"ם  (ר' משה בן ____) סובר שמצוות התפילה היא מ____ ולמד כן מהפסוק: "________".  החובה הוא להתפלל ____ תפילה בכל יום, תפילה זו ____ לו זמן קבוע ולכן נשים ____ בתפילה.
התפילה צריכה לכלול: 1)  ____  2) ____  3) ____

הרמב"ן (ר' משה בן ____) סובר שמצוות תפילה היא מ____ והם תוקנו ע"י ____, התפילה אינה ____ אלא ____ שה' עשה איתנו. הפסוקים שהביאו חז"ל הם רק ____. 
מצוות התפילה היא מהתורה רק כאשר ____.

ה – תקנת התפילה ע"י אנשי כנסת הגדולה

מהם התפילות והברכות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה?

תארי את התפילה בזמן בית ראשון:

במה חל שנוי בזמן בית שני?

צייני שתי יתרונות למצב שהיה בזמן בית שני:

ו – הנוסח הקבוע

עייני בחוברת מקורות עמוד 4 בדברי הרמב"ם בסעיף ד':
מהם 2 היתרונות שיש לנוסח התפילה המסודר?

כיצד מסביר רבי חיים מוואלוז'ין את העובדה שהיה צריך 120 זקנים לתקן את התפילה?

ז – תקנת שלוש תפילות

עייני בחוברת מקורות עמוד 6 בגמרא מסכת ברכות דף כו:
במה חולקים שני האמוראים?

השלימי את הטבלה לפי שיטת רבי יוסי ברבי חנינא:

תפילות אבות תקנום מי תיקן את התפילה מאיזו מילה לומדים שמדובר בתפילה? מאיזה מילה לומדים את זמן התפילה?
שחרית      
מנחה      
ערבית      

השלימי את הטבלה לפי שיטת רבי יהושע בן לוי:

  תפילות כנגד תמידין  תקנום שחרית מנחה ערבית  מוסף
זמנה לפי חכמים          
זמנה לפי רבי יהודה          

על שיטת מי קשה מתפילת מוסף? נמקי!

כיצד מיישבת הגמרא את שתי השיטות?

עייני בחוברת מקורות עמוד 6 בתלמוד הירושלמי:
איזה הסבר נוסף מובא בתלמוד הירושלמי לזמני התפילות?

כיצד מסביר ה'פניני הלכה' את המהות של כל תפילה וזמנה?

"תפילת ערבית רשות" – מדוע חכמים אמרו כך?

האמנם לגברים כך להלכה? הסבירי!

ח-  כוונה והמתקשים לכוון

מהם שתי הכוונות שיש לכוון בתפילה?

צייני את הסיבות שלא יאמר אדם שבגלל שאינו מצליח לכוון אינו כדאי שיתפלל:

הסבירי את משל הכנפיים של האר"י הקדוש.

מהם 2 המקומות בתפילה שדורשות כוונה?

עדכון אחרון ב-שלישי, 05 ינואר 2010 15:06