בית הלכות פסח פסח - שאלות על כל הספר
מדריך למורה לכרך שבת

קובץ שאלות על המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת להורדה (מדובר בקובץ גדול, כ-135 עמודים)

המשך קריאה...
 
יצאה לאור המהדורה החדשה של כרך שבת

בשעה טובה ומוצלחת יצאה לאור המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת.

שני הכרכים מקיפים את כל הנושאים בהלכות שבת.

הכרכים זמינים לציבור בחנות מכון הספרים הר ברכה ובחנויות הספרים המובחרות.

לחנות הספרים של מכון הר ברכה.

לצפייה בתוכן מפורט של הספר החדש

 
הבהרה לגבי מהדורת שבת החדשה

עזרי הלמידה המופיעים באתר מתייחסים למהדורת שבת הראשונה.

בנוסף קיים מאגר שאלות מעודכנות על מהדורת שבת החדשה, למעלה מ3,500 שאלות על שני הכרכים החדשים.

כל המעוניין לקבל את קובץ השאלות החדש בדואר האלקטרוני מתבקש לפנות למכון הר ברכה.

 
תיאום פגישה

עדיין אינכם לומדים פניני הלכה בבית הספר? מעוניינים שנציג שלנו יגיע אליכם ויציג לכם את ספרי פניני הלכה?

צרו קשר עם מכון הר ברכה.

 
2 יחידות חדשות

חדש - ללומדים בתכנית חורב

אושרו (למוסד זה בלבד) שתי יחידות בגרות חדשות המבוססות על פניני הלכה 1. העם והארץ + פסח 2. זמנים לפרטים נוספים צרו קשר: morim@yhb.org.il

 
פסח - שאלות על כל הספר PDF הדפסה דואר אלקטרוני
נכתב ע"י ּ   
שני, 04 ינואר 2010 13:30

להורדה בקובץ וורד

פניני הלכה פסח

1. ארבע מצוות מן התורה עוסקות באיסור חמץ בפסח. פרט והסבר! (עמ' 15-16)

2. פרט את זמני איסור חמץ מן התורה ומדרבנן. (עמ' 16-18)

3. מהי הגדרת חמץ ושאור? (עמ' 18-19)

4. שני אופנים מן התורה לקיום מצוות השבתת חמץ. פרט והסבר. (עמ' 30-31)

5. מדוע חכמים תיקנו את שתי הדרכים ולא הסתפקו רק באחת מהן? (עמ' 31-32)

6. מהי המחלוקת במהות מצוות ההשבתה ומהי הנפק"מ? (עמ' 32-33)

7. מהי שעה זמנית?  ומהי מחלוקת הפוסקים בקשר לכך?  (עמ' 34-35)

8. מהם ארבעת השלבים בהשבתת החמץ? (עמ' 35-36)

9. מתי זמן בדיקת חמץ ומדוע? (עמ' 37-38)

10. על מי מוטלת המצוה?    באיזה מקרה עדיף למנות שליח? (עמ' 38)

11. אילו דברים אסורים קודם הבדיקה?   מה בכל אופן מותר?  (עמ' 39)

12. מתי מברכים? מהו נוסח הברכה? (עמ' 40)

13. מה הדין אם דיבר לאחר הברכה? פרט! (עמ' 40)

14. הגדר ופרט את המקומות החייבים בבדיקת חמץ? (עמ' 41-43)

15. איזה נר טוב לבדיקה ואילו פסולים ומדוע? (עמ' 43)

16. האם פנס כשר לבדיקה? הסבר את הדעות השונות. (עמ' 43-44)

17. האם צריך להקפיד גם על פירורים?   באילו פירורים לכו"ע אין להקפיד?  (עמ' 44-45)

18. באילו מקומות לכו"ע יש להקפיד על פירורים ומדוע? (עמ' 45)

19. מהי שיטת החזון איש בעניין בדיקת ספרים? (עמ' 46)

20. מהי שיטת החולקים?   על מה צריך להקפיד מאוד בענין הספרים? (עמ' 47)

21. לאחר שניקינו היטב את הבית לפני הפסח מה צריך בעצם לבדוק בבדיקת חמץ? (עמ' 48-49)

22. מדוע נהגו להחביא פתיתי חמץ לפני הבדיקה? (עמ' 50)

23. אם לא הניח פתיתים האם הברכה לבטלה? נמק! (עמ' 50)

24. מי שיוצא לחו"ל (עם משפחתו) לפני פסח האם חייב לבדוק את הבית לפני נסיעתו? (עמ' 51-52)

25. מי שנוסע למלון בפסח ומוכר את הדירה לגוי כיצד ראוי לנהוג בעניין הבדיקה? (עמ' 52-54)

26. מי שנוסע למלון  מה דין הבדיקה במלון עצמו? (עמ' 54-55)

27. מה דין בדיקת חמץ בפנימיה? (עמ' 56)

28. באילו מקומות מספיק לבטל חמץ גם אם יש שם חמץ ומדוע? (עמ' 57-58)

29. מהו ההבדל בין הביטול של הערב לביטול של הבוקר? (עמ' 59-60)

30. מהם שני הפירושים והנוסחים בביטול חמץ? (עמ' 60-61)

31. על מה יש להקפיד הלכה למעשה בביטול חמץ? (עמ' 61-63)

32. מהן הדרכים לפי ההלכה לביעור חמץ?  כיצד נוהגים הלכה למעשה? (עמ' 63-64)

33. אילו הידורים יש בקשר לשריפה? (עמ' 64)

34. מה הדין אם מצא חמץ בפסח? (עמ' 66-67)

35. מה הדין אם מצא חמץ בשבת של פסח או ביום טוב? (עמ' 68)


 

שאלות ללימוד עצמי בהלכות פסח – על פי 'פניני הלכה' – חלק ב'

36. מדוע תקנו אפשרות של 'מכירת' חמץ? (עמ' 69-70)

37. א. כיצד מוכרים את החמץ והרי הגוי אינו משלם את הערך האמיתי של החמץ? (עמ' 71-72)
ב. כיצד החמץ לאחר הפסח מותר באכילה, והרי מכרנו אותו לגוי? (כנ"ל)

38. מדוע יש מחמירים שלא לסמוך לכתחילה על מכירת חמץ? (עמ' 73)

39. למעשה מה רצוי למכור ומה רצוי שלא למכור?  (עמ' 73-74)

40. באיזה מקרה אפשר למכור גם חמץ גמור? (עמ' 74)

41. כיצד יש לנהוג בחמץ שנמכר? (עמ' 75)

42. האם ניתן למכור חמץ באינטרנט ומדוע? (עמ' 76-77)

43. על מה יש להקפיד כשקונים חמץ לאחר הפסח ומדוע? (עמ' 80)

44. במה חמורה תערובת חמץ מתערובת איסור אחרת? (עמ' 81)

45. מה ההבדל בדין תערובת חמץ לפני כניסת החג או בתוך החג?  (עמ' 82)

46. הסבר היטב את המחלוקת האם החמץ שהתבטל בתערובת "חוזר וניעור"? (עמ' 84-85)

47. כיצד פסקו בהלכה זו השו"ע והרמ"א? (עמ' 85)

48. אם בישלו בפסח תבשיל בכלי חמץ, מה דין התבשיל? (עמ' 89 והערה 5)

49. מהי "מצה עשירה"? (עמ' 91)

50. כיצד פוסקים האשכנזים בדין מצה עשירה? (עמ' 91-92)

51. מדוע מחמיר הרב אליהו שליט"א שלא לאכול עוגיות מצה עשירה? (עמ' 92 סוף הערה 1.)

52. מהי "מצה שרויה"? (עמ' 93)

53. מדוע יש שהחמירו שלא לאכול "מצה שרויה"? (עמ' 93)

54. מהי ההלכה בדין "מצה שרויה" ומדוע? (עמ' 93-94)

55. באילו סוגי תרופות חובה להקפיד על הכשר לפסח ואילו סוגי תרופות מותר לבלעם לא הכשר ומדוע? (עמ' 102-104)

56. הסבר את המחלוקת בעניין קרם גוף? (עמ' 106-107)

57. סכם את ההלכה לגבי:
א. משחת שינים
ב. קרם גוף
ג. סבון ושמפו
ד. חומרי ניקוי 
(עמ' 107-108)

58. מדוע החמירו באשכנז שלא לאכול אורז וקטניות? (שלושה טעמים, עמ' 109-110)

59. מה מנהג הספרדים בקטניות ואורז? (עמ' 110-111)

60. כיצד יש לנהוג כשבני הזוג מעדות שונות? (עמ' 111-112)

61. בישול בכלים שבישלו בהם קטניות האם מותר לבני אשכנז? (עמ' 115)

62. מה דין שמן של קטניות? (עמ' 116-118)

63. מה דין שוקולד שכתוב עליו לאוכלי קטניות? (עמ' 118-119)


שאלות בהלכות פסח – חלק ג'

64. מדוע כלי שבישלו בו טרף אסור לבשל בו? (עמ' 121)

65. הסבר את המושג  "נותן טעם לפגם"? (עמ' 121-122)

66. מה דין נותן טעם לפגם לכתחילה ובדיעבד? (כנ"ל)

67. כיצד יש לנהוג בכלי חמץ שאין מעוניינים להכשיר לפסח? (עמ' 123)

68. הסבר את המושגים:  כבולעו כך פולטו, הגעלה, ליבון (עמ' 123-124)

69. מתי מכשירים בהגעלה ומתי בליבון? (כנ"ל)

70. מה דין מחבת? (עמ' 125)

71. מהו ליבון חמור ומהו ליבון קל? (עמ' 127-128)

72. באילו מקרים מספיק ליבון קל? (כנ"ל)

73. אילו כלים אי אפשר להכשיר ומדוע? (עמ' 131-132)

74. מתי מספיק לערות מים רותחים על הכלי? (עמ' 133)

75. כיצד יש להכין את הכלים להגעלה? (עמ' 137-138)

76. מדוע נוהגים שלא להגעיל כלים בני יומם? (עמ' 138-139)

77. מדוע נוהגים להוסיף חומר ניקוי לתוך המים הרותחים? (עמ' 139)

78. תאר את אופן ההגעלה הלכה למעשה. (עמ' 140-142)

79. כיצד מגעילים סיר גדול? (עמ' 142-143)

80. כיצד מכשירים שיש וכיור? (עמ' 146-148)

81. כיצד מכשירים תנור ופלטה חשמלית? (עמ' 150-152)

82. כיצד מכשירים מיקרו גל? (עמ' 152)

83. מה דין מדיח כלים? (עמ' 153)

85. כיצד יש לנהוג בשולחנות האוכל? (עמ' 154)

86. מה דין כלי זכוכית?  הסבר את המחלות. (עמ' 160-162)

87. מה דין כלי פלסטיק? (עמ' 163)

88. הגדר את מצות אכילת מצה? (עמ' 164-165)

89. מהי מצה שמורה לפי הדעות השונות? (עמ' 165-167)

90. מהן שתי המשמעויות של שמירת מצה ? (עמ' 167-168)

91. מדוע יש מעדיפים לקים את המצוה במצה עבודת יד? (עמ' 169-170)

92. הסבר את המושג "מים שלנו" (עמ' 173-174)

93. מה ההבדל בין מצות הגדה למצות סיפור יציאת מצרים שבכל יום? (עמ' 195)

94. מתי מוזגים ומתי שותים כל אחד מארבע הכוסות? (עמ' 216-218)

95. מהו היין המובחר ומה דין מיץ ענבים? (עמ' 218-219)

96. מהו שיעור השתיה לכתחילה ובדיעבד? (עמ' 221-223)

97. מהי הסיבה וכיצד למעשה יש להסב? (עמ' 224-226)

98. מתי יש להסב? (עמ' 225)

99. אכילת מצה מתי וכמה? (עמ' 247)

100. מי גנב את האפיקומן?

עדכון אחרון ב-ראשון, 23 ינואר 2011 12:49