בית ליקוטים ג' ומשפחה פרק יג - שמירת עצי פרי 2
מדריך למורה לכרך שבת

קובץ שאלות על המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת להורדה (מדובר בקובץ גדול, כ-135 עמודים)

המשך קריאה...
 
יצאה לאור המהדורה החדשה של כרך שבת

בשעה טובה ומוצלחת יצאה לאור המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת.

שני הכרכים מקיפים את כל הנושאים בהלכות שבת.

הכרכים זמינים לציבור בחנות מכון הספרים הר ברכה ובחנויות הספרים המובחרות.

לחנות הספרים של מכון הר ברכה.

לצפייה בתוכן מפורט של הספר החדש

 
הבהרה לגבי מהדורת שבת החדשה

עזרי הלמידה המופיעים באתר מתייחסים למהדורת שבת הראשונה.

בנוסף קיים מאגר שאלות מעודכנות על מהדורת שבת החדשה, למעלה מ3,500 שאלות על שני הכרכים החדשים.

כל המעוניין לקבל את קובץ השאלות החדש בדואר האלקטרוני מתבקש לפנות למכון הר ברכה.

 
תיאום פגישה

עדיין אינכם לומדים פניני הלכה בבית הספר? מעוניינים שנציג שלנו יגיע אליכם ויציג לכם את ספרי פניני הלכה?

צרו קשר עם מכון הר ברכה.

 
2 יחידות חדשות

חדש - ללומדים בתכנית חורב

אושרו (למוסד זה בלבד) שתי יחידות בגרות חדשות המבוססות על פניני הלכה 1. העם והארץ + פסח 2. זמנים לפרטים נוספים צרו קשר: morim@yhb.org.il

 
פרק יג - שמירת עצי פרי 2 PDF הדפסה דואר אלקטרוני
נכתב ע"י ּ   
שני, 04 ינואר 2010 13:30

להורדה בקובץ וורד

פניני הלכה ליקוטים ג ומשפחה

פרק יג - שמירת עצי פרי

1. הטעמים למצוות נטיעת עצי פרי הם:
א. כדי שיֵרָאֶה בעולם שישנם הרבה עצי פרי
ב. כדי שיהיה בעולם יותר מזון ולא יהיו אנשים או בע"ח שימותו ברעב
ג. כחלק מן המצווה להידמות לקב"ה על ידי הליכה בדרכיו
ד. על מנת לעשות חיקוי למלאכת המשכן
ה. תשובות א+ב נכונות ו. תשובות ב+ג נכונות ז. תשובות ג+ד נכונות 
ח.  תשובות א+ג נכונות ט. תשובות א+ד נכונות י. תשובות ב+ד נכונות
 
2. העוקר עץ פרי במזיד? א. פטור אבל אסור ב. חייב מיתה בידי שמים  ג. חייב מלקות   ד. דינו כדין עץ סרק

3. מהם המקרים בהם מותר לעקור עצי פרי?

4. כאשר יש היתר עפ"י ההלכה לעקירת עץ ההמלצה הטובה ביותר לעשות זאת היא לעקור על ידי נוכרי ואם אפשר רצוי אפילו למכור לו את השטח ולאחר שהנכרי עוקר את העץ לקנות את השטח בחזרה מהגוי נכון  / לא נכון

5. שני המצבים בהם מותר לעקור עץ הם:  א. לצורך גופו של העץ ולצורך בניית בית
ב. לצורך מקומו של העץ וכאשר העץ מזיק
ג. כשרוצים לשתול דשא במקומו וכן לצורך מצווה
ד. כאשר העץ מזיק וכשרוצים לחסוך מים בהשקייתו

6. בכל מקרה מותר לעקור עץ על מנת לנטוע אותו מחדש במקום אחר.   נכון  / לא נכון

7. כתוב את ההגדרה של בהמה דקה ושל בהמה גסה?

8. בהמה דקה ובהמה גסה:  א. שניהם אסורים בגידול בארץ ישראל ובגלות מותרים
 ב. מותר לגדל בהמה דקה ואסור לגדל בהמה גסה
 ג. מותר לגדל בהמה גסה ואסור לגדל בהמה דקה
 ד. בטלו כל הגזרות ולכן שניהם מותרים בגידול בארץ ישראל

9. סכם בפירוט את צדדי המחלוקת בעניין גידול בהמה דקה בזמננו. כתוב  את שני צדדי המחלוקת!

עדכון אחרון ב-רביעי, 06 ינואר 2010 09:27