מדריך למורה לכרך שבת

קובץ שאלות על המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת להורדה (מדובר בקובץ גדול, כ-135 עמודים)

המשך קריאה...
 
יצאה לאור המהדורה החדשה של כרך שבת

בשעה טובה ומוצלחת יצאה לאור המהדורה החדשה של פניני הלכה שבת.

שני הכרכים מקיפים את כל הנושאים בהלכות שבת.

הכרכים זמינים לציבור בחנות מכון הספרים הר ברכה ובחנויות הספרים המובחרות.

לחנות הספרים של מכון הר ברכה.

לצפייה בתוכן מפורט של הספר החדש

 
הבהרה לגבי מהדורת שבת החדשה

עזרי הלמידה המופיעים באתר מתייחסים למהדורת שבת הראשונה.

בנוסף קיים מאגר שאלות מעודכנות על מהדורת שבת החדשה, למעלה מ3,500 שאלות על שני הכרכים החדשים.

כל המעוניין לקבל את קובץ השאלות החדש בדואר האלקטרוני מתבקש לפנות למכון הר ברכה.

 
תיאום פגישה

עדיין אינכם לומדים פניני הלכה בבית הספר? מעוניינים שנציג שלנו יגיע אליכם ויציג לכם את ספרי פניני הלכה?

צרו קשר עם מכון הר ברכה.

 
2 יחידות חדשות

חדש - ללומדים בתכנית חורב

אושרו (למוסד זה בלבד) שתי יחידות בגרות חדשות המבוססות על פניני הלכה 1. העם והארץ + פסח 2. זמנים לפרטים נוספים צרו קשר: morim@yhb.org.il

 
אדם חברה ומדינה 2 PDF הדפסה דואר אלקטרוני
נכתב ע"י אולפנת להב"ה   
שני, 04 ינואר 2010 13:30

להורדה בקובץ וורד

אדם חברה ומדינה

1. בל תשחית:
א. צייני שלוש דוגמאות המובאות בגמרא להשחתה לצורך. הסבירי מה הצורך בכל אחת מההשחתות.
ב. כיצד יש לנהוג בשיירי לחם? (פרטי לגבי חתיכות הגדולות מ'כזית' והקטנות מ'כזית').

2. מצות תוכחה:
א. מה פירוש דברי הגמרא במסכת שבת: "כל שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מחה - נתפש על אנשי ביתו. באנשי עירו - נתפש על אנשי עירו, בכל העולם - נתפש על כל העולם".
ב. עד כמה צריך לסבול בשביל מצוות תוכחה? פרטי את מחלוקת האמוראים (רב, שמואל, ר' יוחנן), ואת מחלוקת הראשונים (סמ"ג, רמב"ם).

3. כיבוד הורים:
מתי מותר לאדם לקרוא למישהו ששמו כשם אביו ומתי אסור.

4. פדיון שבויים:
א. הסבירי בלשונך את המשנה במסכת גיטין: "אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם". צייני את שני הנימוקים שכתבו הראשונים, וצייני איזה מהם נפסק להלכה על ידי רוב הראשונים.
ב. פדיון שבויים שנמצאים בסכנת נפשות: פרטי את המחלוקת בנושא.

5. גיור:
א. ספרי את שלושת הסיפורים בגמרא על גרים והלל הזקן והסבירי אותם.
ב. האם אפשר לגייר קטן מתחת גיל למצוות (12/13)?

6. הצלת נפשות:
א. האם צריך להסתכן (=ספק סכנה) כדי להציל חיים של חבר?
ב. האם יש חובה לתרום איברים / לתרום דם?

7. א. פרטי דוגמאות לחובת מניעת סכנות.
ב. האם מותר לבן לקנות סיגריות לאביו?

8. יישוב הארץ :
א. מצוות ישוב הארץ מורכבת מחלק כללי (ציבורי) ומחלק פרטי. הסבירי את החלק הציבורי.
ב. האם מותר לצאת לחו"ל לצורך טיול?

1. 'לשנות מפני השלום'.

2. מהיכן נובעת ההלכה ש 'דינא דמלכותא - דינא'.

3. מה למדים מן הפסוק: "וְלֹא תְחָנֵּם".

4. הסבירי בלשונך את דברי הרמב"ם: "כל הדן בדייני נוכרים ובערכאות שלהן, אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו".

5. מה למדים מן הפסוק: "אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי - אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ".

6. המהר"מ מרוטנבורג.

7. "חותמו אמת".

8. "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה.

עדכון אחרון ב-רביעי, 06 ינואר 2010 08:20